Monumentaal boek over ‘onbekende’ Groninger architect
Datum 17 november 2016 | 0 Reacties

NK/VAN ELMPT OSOp 25-11-2016 verscheen een bijzondere uitgave over de Groninger architect A.Th. van Elmpt (1866-1953), van wie tot nu toe weinig bekend was. Er is slechts summier over hem en zijn werk geschreven, maar uit onderzoek door auteur Bertus Fennema komt Van Elmpt tevoorschijn als een grote persoonlijkheid, die behalve als architect ook maatschappelijk en binnen de katholieke gemeenschap actief was en veel gezag en draagvlak had.

Van Elmpt was lid van diverse adviesorganen op het snijvlak van overheid en samenleving, cultureel geïnteresseerd en gedurende een periode van negen jaar lid van de gemeenteraad in de stad Groningen, zijn geboortestad waar hij zijn hele leven lang woonde en werkte. In die stad speelde hij ook een belangrijke rol bij de eerste ontwikkeling van grootschalige sociale woningbouw.

Hij ontwierp een indrukwekkend aantal gebouwen en was betrokken bij diverse verbouwingen van winkelpanden in de binnenstad van Groningen. Direct aan het begin van zijn carrière tekende hij al gebouwen, die later de status van Rijksmonument zouden krijgen. Aan meer dan dertig Rijksmonumenten is zijn naam verbonden en veel panden hebben de status van gemeentelijk of provinciaal monument. Zijn oeuvre omvat een overweldigende schat aan prachtige architectuur in verschillende bouwstijlen.

Auteur Bertus Fennema beschrijft in deze uitgave niet alleen het werk van architect Van Elmpt, maar geeft hem als persoon ook kleur en karakter. Dat werpt een nieuw licht op een Groninger vakman waarvan de monumentale erfenis vandaag de dag nog imposant overeind staat.

Meer nieuws