Gronings (1)
  • Veul Grunnegers over haile wereld kennen de bouken over t leven van Appie en Geeske. t Binnen aalmoal ‘kovviebouken’ en doarom het Bert Uil dit dail van de belevenizzen van t stel den ook 'Kovvietied' nuimd.


    Kovvietied Door: Bert Uil €16,06