Wie we zijn

Het Nieuwe Kanaal is een jonge uitgeverij met een respectabele staat van dienst. Wij, initatief­nemers Wim de Vries en Laura Luiks, zijn al meer dan 25 jaar actief in het boekenvak en betrokken geweest bij de productie of promotie van meer dan duizend verschillende uitgaven over de meest uiteen­lopende onder­werpen.
Ons doel is op bescheiden schaal opmerkelijke boeken op de markt te brengen. Titels die het verdienen te (blijven) verschijnen en qua thema of taal een relatie hebben met het noorden. Belangrijk aspect daarbij is dat we alle kanalen van het uitgeef­traject van a tot z kennen en kunnen rekenen op de inzet en ervaring van gekwali­ficeerde redac­teuren, vertalers, fotografen en illustratoren

Wat we doen

Onderscheidend zijn, dat is wat ons voor ogen staat. We hoeven niet de grootste te zijn, maar we gaan wel dubbel en dwars ons best doen door elke uitgave met extra zorg en liefde te omringen. Dat begint al in een vroeg stadium. Heel vaak met de auteur om tafel. Meedenken. Meelezen. Inspireren. Motiveren. Redigeren.
Daarna samen intensief overleggen over uitvoering en vormgeving. Te verzorgen in onze eigen ontwerp- en fotostudio. Gevolgd door een actieve en nieuwe vorm van titelpromotie nog voordat het boek van de pers rolt. Om daarna maximale aandacht te creëren, via alle inzetbare kanalen. Oók in de periode lang na verschijnen, wanneer de belangstelling voor een titel vaak begint te verflauwen.

 

En hoe

Centraal bij Het Nieuwe Kanaal zien we het contact met de auteur. Die is letterlijk en figuurlijk de hoofd­persoon van elk boekproject. Die zorgt voor ons bestaans­recht. En moet daarvoor navenant worden beloond. Met warmte en toewijding en optimale begeleiding, maar natuurlijk ook met een passende vergoeding.
De naam van onze uitgeverij is ontleend aan ons vestigingsadres, aan Het Nieuwe Kanaal in het centrum van Leeuwarden. Dat kanaal vormt een lijnrechte verbinding tussen twee bruggen. Zo’n directe verbinding is ook ons uitgangspunt bij het uitgeven van boeken. Elke titel moet een recht­streekse band vormen tussen auteur en lezer. Waarbij de plaatselijke boek­handel een heel belangrijke schakel vormt.

  

Een droom kwam uit toen we in 2016 onze eigen uitgeverij konden beginnen. De reacties waren hartverwarmend. Van auteurs, boekverkopers, vrienden, collega-uitgevers, drukkers, relaties. En van lezers, niet te vergeten! Hartelijk dank daarvoor. Ze sterken ons in het besluit om mooie titels uit te geven. Zoals ‘Mijn Wadden’ van Gerrit Jan Zwier, ‘De lêste floed’ van Durk van der Ploeg (tweede druk), ‘Groninger Toparchitect A. Th. van Elmpt’ door Bertus Fennema, ‘Kovvietied’ van Bert Uil, ‘Hoe’t God ferdwûn út Jorwert’ van Geert Mak, ‘Completen’ van Marga Claus, ‘Famke famke’ en ‘Littenser merke’ van Ale S. van Zandbergen, ‘Graf van klei’ door Frank von Hebel, ‘De nacht fan Mare’ (Willem Schoorstra), ‘Ongeliek’ van Tonko Ufkes, ‘Kovvie mit kouke’ door Bert Uil, ‘Nuttige Handwerken / Vreugde & Verdriet’ van Aly van der Mark, ‘Redbad, koning van de Friezen’ door Willem Schoorstra, ‘Rêdbâd’ (Schoorstra’s Friese roman) en ‘Groningen in 3D’, een monumentale historische uitgave met unieke dieptewerking (in samenwerking met Groninger Archieven). En onze auteurs hebben nog veel meer in de pen… Volg daarom ons meest recente nieuws op Facebook.